calendar

re Lidovemisie logo

Na Petrově se otevře Svatá brána

Svatá brána do mimořádného Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem bude v brněnské diecézi slavnostně otevřena pontifikální bohoslužbou v neděli 13. prosince 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla a bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem.
„Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší velkou šancí,“ říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat zázrak proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv. Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle. A on do našich nejistot, obav a strachu vstoupí se svou láskou a odpuštěním. Závislost na něm - na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují, vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí. Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát velkou příležitostí a velkým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi.“

ČBK

Kanál nebyl nalezen