alfa 2018 t    - Změna telefonu a nová mailová adresa farnosti Třebíč-město - ZDE
- Záznam s primice o. Vojtěcha Zahrádky 24.6.2018 - ZDE  
(mp3 50 MB)
- Charita vyhlašuje soutěž! - ZDE
- Víte, co to je CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ? - ZDE
Dnes ještě máte možnost něco udělat, zítra může být pozdě - ZDE
- Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy a Dublinu iV - PETICE

- Proti podněcování k nenávisti ve hře "Naše násilí" v Brně - PETICE
- Podívejte se ve dvou minutách, jaký byl letošní Národní pochod pro život a rodinu - ZDE

- Záznam postní duchovní obnovy 10.3.2018 s P. Janem Pacnerem - ZDE 

Záznam ze setkání 25.11.2017 v Třebíči na youtube - ZDE

Milona von Habsburg, arcivévodkyně ze slavného panovnického rodu, rozhodně nežila jako členka královské rodiny (viz představení Milony http://www.marysmeals-podporovatele.c... ). Bez nadsázky lze říci, že Milona je živou reklamou na Mary's Meals. Dovede nejen poutavě vyprávět o historii a práci tohoto hnutí, ale z jejího vyprávění je zřejmá další úžasná vlastnost Mary's Meals. Neméně důležité, jako ukazovat cestu ke světu bez hladu, je ukazování cesty ke vzájemné spolupráci a respektu lidí naprosto odlišných kultur, ras, vyznání, společenských postavení a vzdělání. Milona svým osobním příkladem učí, jakým způsobem se buduje opravdová jednota mezi lidmi a mezi národy. Ne snahou o bezbřehou uniformitu vedoucí jen k vykořenění a ztrátě identity. Cestou k opravdové jednotě je budování jednoty v rozdílnosti. Na osobním příkladu Milony je to nádherně zřejmé - Milona ví a ukazuje, že její hluboká křesťanská víra není překážkou v její otevřenosti k jiným lidem s naprosto odlišnými pohledy na svět - a podobně jako celé Mary's Meals tak Milona ukazuje cestu k budování skutečné jednoty, která nespočívá v úsilí o uniformitu, ale v respektování vzájemné rozdílnosti. A tak Milona v první části přednášky bez zábran mluví o intimních zážitcích spojených s její hlubokou křesťanskou vírou, ve druhé části nádherně popisuje historii hnutí Mary's Meals a z následujících dotazů a odpovědí pak krásně vyplývá její otevřenost, hluboký respekt a úcta ke všem lidem, kteří společně vytváří celé to nádherné dílo - a to při vší jejich rozmanitosti a vzájemné odlišnosti.